همایش پزشکی

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور

۲۲۰۷۳۱۶۵

۲۲۰۷۳۱۶۶

ata.nutrition@gmail.com