ﺳﻪشنبه, 28 شهریور,1396

نمایش مطلب

print
درخواست علمي شدن انجمن تغذیه ایران جهت حفظ انسجام فعاليت هاي علمي و پژوهشي در حوزه تغذيه
درخواست علمي شدن انجمن تغذیه ایران جهت حفظ انسجام فعاليت هاي علمي و پژوهشي در حوزه تغذيه

 

 

دکتر رزاز رئيس انجمن تغذيه ايران طي ارسال نامه اي به جناب آقاي دکتر لاريجاني معاون محترم آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهان تغيير انجمن فعلي تغذيه ايران به « انجمن علمي تغذيه ايران» به جهت ضرورت حفظ انسجام و يک پارچگي فعاليت هاي علمي و پژوهشي شدند.

گروه هاي تحت پوشش پيشنهادي براي اين انجمن علمي در نامه پيوست شده ذکر شده است.

 

 

 

rating

  نظرات

نظری وجود ندارد.