پنجشنبه, 02 شهریور,1396

جستجوی رزومه ها

جستجوی رزومه ها    
       
نام و نام خانوادگی : جنسیت:
استان - شهر : نام دانشگاه :
وضعیت تحصیلی : مقطع تحصیلی :
رشته : گرایش :
اوقات کاری :

جهت جستجو در تمامی فیلدهای اطلاعاتی از آیتم روبرو استفاده نمایید

جهت نمایش لیست تمامی رزومه ها ؛ بدون وارد کردن هیچ پارامتری جهت جستجو ، دکمه جستجو را کلیک کنید.
   
الهام طریقی  
استان - شهر :تهران  
وضعیت تحصیلی :دانشجو مقطع تحصیلی :کارشناسی
رشته :علوم تغذیه گرایش :تغذیه و رژیم درمانی
اوقات کاری :نیمه وقت بعد از ظهر|نیمه وقت صبح
مائده مصدق خواه  
استان - شهر :اصفهان  
وضعیت تحصیلی :فارغ التحصیل مقطع تحصیلی :کارشناسی
رشته :علوم تغذیه گرایش :تغذیه و رژیم درمانی
اوقات کاری :پروژه ای |روزکاری|شیفتی|نیمه وقت بعد از ظهر|نیمه وقت صبح
نگار سياه پوش  
استان - شهر :لرستان - خرم آباد  
وضعیت تحصیلی :درشرف فارغ التحصیلی مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته :علوم تغذيه گرایش :تغذيه
اوقات کاری :روزکاری|نیمه وقت صبح
ماهور شکرابی  
استان - شهر :تهران  
وضعیت تحصیلی :درشرف فارغ التحصیلی مقطع تحصیلی :کارشناسی
رشته :علوم تغذیه گرایش :تغذیه
اوقات کاری :پروژه ای |روزکاری|شب کاری|شیفتی|نیمه وقت بعد از ظهر|نیمه وقت صبح
فائزه داداشی اورنج  
استان - شهر :تهران  
وضعیت تحصیلی :فارغ التحصیل مقطع تحصیلی :کارشناسی
رشته :تغذیه گرایش :تغذیه
اوقات کاری :روزکاری|شیفتی|نیمه وقت صبح
نازنين مجيدي  
استان - شهر :تهران  
وضعیت تحصیلی :فارغ التحصیل مقطع تحصیلی :کارشناسی
رشته :تغذيه گرایش :تغذيه
اوقات کاری :روزکاری