پنجشنبه, 02 شهریور,1396

نمایش خبر

اعلام اسامی اعضای هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران
دوشنبه 9 آذر 1394
اعلام اسامی اعضای هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران

احتراما" بدین وسیله باستحضار کلیۀ تغذیه دانان گرامی و اعضای محترم انجمن تغذیۀ ایران میرساند، پیرو انتخابات داخلی و توافق ها در اولین جلسۀ هیئت مدیره نام و سمت اعضای هیئت مدیرۀ جدید بشرح زیر می باشد:

 

1 آقای دکترجلال الدین میرزای رزاز رئیس هیئت مدیره
2 آقای دکتر سیاوش باباجعفری دبیر و نائب رئیس
3 آقای دکتر مجید حاجی فرجی نمایندۀ گروه آموزشی - پژوهشی
4 آقای دکتر ضیاء الدین مظهری نمایندۀ گروه رژیم شناسان
5 آقای دکتر حسین ایمانی مسئول امور مالی
6 آقای عبدالحمید مصلی نژاد نمایندۀ گروه دانشجویان و فارغ التحصیلان
7 آقای مجید حسن قمی مسئول روابط عمومی

امیدواریم در سایۀ خداوند، تلاش مستدام هیئت مدیرۀ جدید و پشتیبانی شما عزیزان، شاهد موفقیت های چشمگیربرای تغذیه دانان باشیم.

با احترام - انجمن تغذیۀ ایران