پنجشنبه, 02 شهریور,1396

نمایش خبر

نتیجه انتخابات هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران
شنبه 23 آبان 1394
نتیجه انتخابات هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران

انجمن تغذیۀ ایران مفتخر است ضمن قدردانی از همکاری و  مشارکت اعضای فعال انجمن دربرگزاری جلسۀ مجمع عمومی عادی و برپائی انتخاباتی شکوهمند و بی نظیر، نام کاندیداهای منتخب را بشرح زیر اعلام نماید:

 


آقای دکتر مجید حاجی فرجی  94 رای                        عضو اصلی  هیئت مدیره

آقای دکترضیاء الدین مظهری  91 رای                       عضو اصلی  هیئت مدیره

آقای مجید حسن قمی 91 رای                                   عضو اصلی  هیئت مدیره

آقای دکتر سیاوش بابا جعفری 75رای                        عضو اصلی  هیئت مدیره

آقای دکتر حسین ایمانی  73 رای                              عضو اصلی  هیئت مدیره  

آقای عبدالحمید مصلی نژاد 61 رای                          عضو اصلی  هیئت مدیره

آقای دکتر سید جلال الدین میرزای رزاز50 رای            عضو اصلی  هیئت مدیره

خانم برلیانت بزرگمهر 38 رای                                  عضو علی البدل هیئت مدیره

خانم فرزانه باقرزاده 30 رای                                    عضو علی البدل هیئت مدیره

خانم منیژه حکیمی  20 رای                                          بازرس اصلی

خانم مرجان بهزادی مقدم19 رای                                بازرس علی البدل  


با آرزوی موفقیت -انجمن تغذیۀ ایران