دستورالعمل دریافت حق ویزیت مجدد
ﺳﻪشنبه 24 شهریور 1394
دستورالعمل دریافت حق ویزیت مجدد

به اطلاع کلیه عزیزان می رساند


طی  مکاتبه ای، مدیر کل محترم دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخصوص شرایط دریافت حق ویزیت مجدد اعلام داشتند برابر بخشنامه شماره 8530/ک مورخ 1/5/75 چنانچه پزشک بعد از ملاحظه نتیجه آزمایش و رادیوگرافی حداقل بیمار را مورد ارزیابی، معاینه و یادرمان مختصر قراردهد،مجاز به دریافت حق ویزیت مجدد می باشد.