بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی با محوریت صنعت غذا و پژوهش های کاربردی
یکشنبه 15 شهریور 1394
بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی با محوریت صنعت غذا و پژوهش های کاربردی

به اطلاع کلیه عزیزان می رساند، در تاریخ 22 و 23 مهر ماه سال 1394 ،دانشگاه آزاد اسلامی قوچان میزبان برگزاری بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی با محوریت صنعت غذا و پژوهش های کاربردی با رویکرد تعامل علمی بین محققان و دسترسی به جدیدترین یافته های علمی در عرصه علوم و صنایع غذایی می باشد.