ليست کارشناسان مسئول پاسخگوئی به قطب های کشوری در خصوص پرداخت مبتنی بر عملکرد
دوشنبه 12 مرداد 1394
ليست کارشناسان مسئول پاسخگوئی به قطب های کشوری در خصوص پرداخت مبتنی بر عملکرد

به اطلاع کلیه عزیزان می رساند، اسامی تیم کارشناسان مسئول پاسخگوئی به قطب های کشوری در خصوص پرداخت مبتنی بر عملکرد، از روز سه شنبه مورخ 1394/4/23همه روزه از ساعت 8:30 صبح لغایت 21 شب پاسخگوی سوالات اعضای محترم کارگروه، اعضای محترم هیات اجرایی بیمارستان ها و مسئولین محترم سامانه قاصدک دانشگاه ها و بیمارستان ها به تفکیک تقسیم بندی به پیوست ارائه می گردد.