ﺳﻪشنبه, 28 شهریور,1396

نمایش خبر

ثبت انجمن تغذیه ایران در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دوشنبه 10 آبان 1395
ثبت انجمن تغذیه ایران در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

در تاریخ ۹۵/۶/۲۸ نام انجمن تغذیه ایران در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به شماره ثبت ۳۰۳۴  و شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۰۴۹۳۱ به ثبت رسید.