نامگذاری یک روز خاص در تقویم کشور ۱۹ اسفند به نام روز رژیم درمانگر

 

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور