همایش پزشکی

نامگذاری یک روز خاص در تقویم کشور ۱۹ اسفند به نام روز رژیم درمانگر

 

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور