گروه آموزشی و پژوهشی

گروه آموزشی و پژوهشی

اهداف و وظایف

در چهارچوب اهداف و وظایف کلی اتا که در مواد ۵ و ۶ اساسنامه انجمن مذکور است اهداف و وظایف اختصاصی گروه عبارت خواهد بود از:

 

۱. جمع‌آوری اطلاعات، اسناد و مدارک لازم درباره فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و علمی تغذیه‌ای جاری کشور.

۲. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مذکور در بالا و تعیین روند فعالیت‌های تغذیه.

۳. اظهارنظر فنی و تخصصی درباره فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی کشور در رابطه به نیازهای جامعه در زمینه تغذیه.

۴. پیشنهاد زمینه‌های موردنیاز تحقیقاتی و آموزشی کشور در رشته تغذیه.

۵. کوشش برای ارزشیابی ادواری وضع تغذیه جامعه با استفاده از اطلاعات و گزارش‌های تحقیقاتی موجود.

۶. تهیه و تدوین جداول مبنی بر توصیه جیره‌های مواد مغذی لازم و کافی برای جامعه با استفاده از آخرین اطلاعات علمی جهان.

۷. تشکیل کنفرانس‌ها، سمینارها و مجامع علمی برای تبادل اطلاعات علمی تغذیه و ترتیب شرکت اعضاء در چنین کنفرانس‌ها و مجامعی که در داخل و خارج کشور تشکیل می‌شوند.

۸. جمع‌آوری و نشر اطلاعات حاصله در رشته تغذیه در ایران و جهان برای استفاده و ارتقاء سطح معلومات اطلاعات اعضاء و تقویت اندوخته اطلاعاتی گروه.

۹. تشکیل کلاس‌های تخصصی تغذیه برای کارشناسان مؤسسات گوناگون با همکاری و کمک سازمان‌های مختلف کشور.

۱۰. کوشش برای ارزیابی موقعیت شغلی و حرفه‌ای پژوهشگران علوم تغذیه و ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود آن.

۱۱. تهیه و تدوین مطالب علمی، ترجمه، انتشار، تألیف و نگارش کتب فنی و تخصصی تغذیه در سطوح مختلف برای استفاده دانشجویان رشته‌های گوناگون و اعضای هیئت‌های علمی و پژوهشی تغذیه.

۱۲. تأسیس مخزن، کتابخانه و مرکز اسناد تغذیه برای استفاده اعضاء.

۱۳. کمک و همکاری با گروه‌های علمی و فنی و تخصصی دیگر برای شناساندن صحیح رشته تغذیه و ارتقاء سطح آن در سایر زمینه‌های علمی.

۱۴. هرگونه فعالیت و کوشش دیگر که برای گسترش و افزایش دانش تغذیه در اجتماع سودمند باشد.

 

عضویت و شرایط آن

آن عده از اعضای انجمن تغذیه ایران اعم از اعضای مؤسس، پیوسته، وابسته و افتخاری و ممتاز که به عضویت رسمی این انجمن پذیرفته‌شده و در مؤسسات علمی و آموزشی و پژوهشی به این امور اشتغال داشته و یا دارای سوابق شغلی و حرفه‌ای در این زمینه باشند می‌توانند به عضویت گروه پذیرفته شوند.

گروه رژیم شناسان

اهداف و وظایف

هدف اساسی گروه رژیم شناسان شناساندن و گسترش دانش تغذیه به‌ویژه در زمینه رژیم‌های غذایی و حفظ شئون اجتماعی گروه در چهارچوب اهداف انجمن تغذیه ایران طبق ضوابط و مقررات قانونی می‌باشد.

در چهارچوب اهداف و وظایف کلی اتا که در مواد ۵ و ۶ اساسنامه انجمن مذکور است اهداف و وظایف اختصاصی گروه عبارت خواهد بود از:

 

۱. تشکیل کنفرانس، سمینار و برنامه‌های علمی و تبادلات علمی در زمینه‌های رژیم‌های غذایی و ترتیب شرکت اعضاء در این‌گونه محافل در داخل و خارج کشور.

۲. تشکیل کلاس‌های لازم در مورد تغذیه و رژیم‌های درمانی با آخرین اطلاعات علمی و تهیه جزوه، مجله و کتاب‌های جدید در این زمینه.

۳. تشکیل کلاس‌های آموزشی و ارائه فیلم‌های آموزشی در زمینه بهداشت و تغذیه جهت کارکنانی که  در بخش تغذیه بیمارستان‌ها انجام وظیفه می‌نمایند.

۴. ایجاد تسهیلاتی برای دانشجویان رشته تغذیه جهت کارآموزی در بیمارستان‌ها و مراکز تغذیه و آشنا سازی آن‌ها با رشته تحصیلی و حرفه خود.

۵. کوشش برای ارائه و پیاده نمودن یک نگاره سازمانی هماهنگ و یکسان جهت کادر تغذیه در کلیه بیمارستان‌ها.

۶. تهیه و تنظیم کتابچه استانداردشده از رژیم‌های غذایی مختلف طبق آخرین اطلاعات علمی و مطابق نیازها و آموخته‌های خوراکی جامعه.

۷. پیشنهاد و کوشش در زمینه تهیه و عرضه مواد غذایی موردنیاز بیماران رژیمی از طرق مختلف.

۸. تشکیل کلاس‌های آموزشی دسته‌جمعی جهت بیماران که با رژیم‌های درمانی یکسان مداوا می‌گردند برای آشنا سازی آن‌ها به نوع بیماری و نقش رژیم غذایی در بهبود آن‌ها.

۹. ایجاد زمینه همکاری و هماهنگی در زمینه آموزش و پژوهش و مشاوره‌ای و درمانی بین متخصصین فن در مراکز درمانی مختلف و مؤسسات علمی و دانشگاهی داخل و خارج کشور.

۱۰. سعی در معرفی فعالیت‌های گروه به سایر محافل بین‌المللی از راه‌های گوناگون.

۱۱. کمک به رفع مشکلات تغذیه در جامعه با تشویق متخصصین فن جهت رفتن به نقاط محروم و دورافتاده کشور.

۱۲. کوشش برای کسب مجوز تأسیس دفتر مشاوره تغذیه.

۱۳. تهیه و تدوین ضوابط احراز تخصص رژیم‌شناس و صدور مجوز این تخصص.

 

عضویت و شرایط آن

آن عده از اعضای انجمن تغذیه ایران (اتا) اعم از اعضاء مؤسس، پیوسته، وابسته، افتخاری و ممتاز که به‌عنوان رژیم‌شناس در مؤسسات درمانی و مراکز بهداشتی شاغل می‌باشند می‌توانند به عضویت گروه درآیند.

شرایط عضویت در گروه، تابع شرایط کلی عضویت در اتا می‌باشد.

گروه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان

اهداف و وظایف

اهداف گروه در چهارچوب اهداف و وظایف کلی انجمن تغذیه ایران خواهد بود و شامل پیشبرد سطح آگاهی و دانش دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و شاغلین بخش خصوصی، کمک به شناساندن جایگاه فارغ‌التحصیلان و ارتقاء منزلت شغلی، استفاده مطلوب از تخصص آنان و ایجاد روحیه تتبع و تحقیق در دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و شاغلین بخش خصوصی می‌باشد.

در چهارچوب اهداف و وظایف کلی اتا که در مواد ۵ و ۶ اساسنامه انجمن مذکور است اهداف و وظایف اختصاصی گروه عبارت خواهد بود از:

 

۱. برقراری ارتباط با گروه آموزشی و پژوهشی جهت دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی در زمینة تغذیه به‌منظور ارتقاء سطح آگاهی اعضای گروه و شناساندن صحیح این رشته.

۲. کوشش در جهت هماهنگی شاغلین بخش خصوصی برای رفع مشکلات و نارسایی‌های موجود در مؤسسات مربوطه و تشکیل کلاس‌های لازم در امور تغذیه.

۳. هماهنگی و همکاری با گروه رژیم شناسان شاغل در مراکز بهداشتی – درمانی و سایر گروه‌ها به‌منظور بالا بردن کیفیت کارآموزی دانشجویان در این‌گونه مراکز.

۴. ارزشیابی ادواری برنامه‌های درسی رشته تغذیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پیشنهاد تطبیق آن با نیازهای شغلی در جامعه.

۵. تشکیل جلسات بین دانشجویان، فارغ‌التحصیلان، شاغلین بخش خصوصی و اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مسئولین اجرایی مربوطه جهت بحث و تبادل‌نظر و رفع مشکلات اعضای گروه.

۶. تشکیل مرکز اطلاعات اشتغال به‌منظور برآورد تعداد و نوع نیروهای متخصص موجود و شاغل و نیازمندی‌های سازمان‌های مختلف به تخصص فارغ‌التحصیلان برای استفاده هر جه بیشتر و صحیح‌تر از دانش آنان.

۷. کمک به ترجمه و نشر جزوات و کتب علمی و فعالیت‌های سمعی و بصری در زمینة تغذیه.

۸. تشکیل جلسات، کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی و فراهم آوردن زمینه و وسیله شرکت اعضا در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۹. هرگونه فعالیت و کوشش دیگری که برای گسترش و افزایش دانش تغذیه در اجتماع سودمند باشد.

 

 عضویت و شرایط آن

آن عده از اعضای انجمن تغذیه ایران (اتا) اعم از اعضای مؤسس، پیوسته، وابسته، افتخاری و ممتاز شامل دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و شاغلین بخش خصوصی می‌توانند به عضویت گروه درآیند.

شرایط عضویت در گروه تابع شرایط کلی عضویت در اتا می‌باشد و اعضای این گروه نمی‌توانند عضو رسمی گروه‌های دیگر اتا باشند، ولی عضویت آنان در سایر انجمن‌ها و جوامع علمی بلامانع است.

گروه کارمندان دولت و بخش خصوصی

اهداف و وظایف

در چهارچوب اهداف کلی اتا مندرج در موارد ۵ و ۶ اساسنامه انجمن اهداف و وظایف گروه عبارت‌اند از:

۱. کوشش برای ایجاد یک نظام منسجم غذا و تغذیه و کنترل کمی و کیفی مواد غذایی در کشور به‌منظور کمک به ارتقاء وضع تغذیه جامعه.

۲. تهیه فهرستی از مشاغل عمومی که کارشناسان تغذیه و مواد غذایی در آن‌ها مشغول به کار می‌باشند و تدوین و پیشنهاد فهرستی از مشاغل جدید عمومی که کارشناسان تغذیه و مواد غذایی باید در آن‌ها مشغول به کار شوند.

۳. تهیه اسامی تمامی کارشناسان تغذیه و مواد غذایی شاغل در مشاغل گوناگون عمومی و دعوت از آن‌ها برای همکاری با گروه.

۴. کوشش برای تأمین حقوق صنفی و حفظ شئون اجتماعی کارشناسان شاغل در بخش عمومی.

۵. جمع‌آوری و نشر آخرین اطلاعات داخل و خارجی در رابطه با مشاغل مربوطه.

۶. تشکیل کنفرانس‌ها، سمینارها و مجامع علمی برای تبادل اطلاعات علمی مربوطه و ترتیب شرکت اعضا در کنفرانسهای داخلی و خارجی.

 

عضویت و شرایط آن

آن عده از اعضای انجمن تغذیه ایران (اتا) اعم از اعضاء مؤسس، پیوسته، وابسته، افتخاری و ممتاز که در مشاغل گوناگون بخش عمومی و مؤسسات اشتغال دارند می‌توانند به عضویت گروه بخش عمومی پذیرفته شوند.

اعضای این گروه نمی‌توانند عضو رسمی گروه دیگر اتا باشند ولی عضویت آن‌ها در سایر انجمن‌ها و جوامع علمی بلامانع می‌باشد.

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور