گروه رژیم شناسان

 

پس از تاسیس انجمن و بعد از جلسه معرفی انجمن که در اسفند 1364 در دانشگاه تهران صورت گرفت اولین هسته گروه رژیم شناسان تشکیل گردید. اولین هیئت مدیره این گروه با حضور سرکار خانم ناهید ایرانفر، خانم فیروزه جزایری، خانم فرح قهرمانی، خانم نسریندخت وفائی، آقای مصطفی رجبیان ، آقای امین مانیان و.. شروع بکار نمودند.

بنا به پیشنهاد آقای دکتر سیاسی، تهیه پیش نویس اساسنامه گروه رژیم شناسان بعهده سرکار خانم نسریندخت وفائی محول گردید که همزمان با سایر گروه ها نوشته شد و با دعوت کارشناسان تغذیه شاغل در بیمارستانهای تهران در جلسه ای که در بیمارستان قلب شهید رجائی برگزار گردید این اساسنامه به تصویب کارشناسان تغذیه رسید و پس از آن هیئت مدیره گروه رژیم شناسان با تشکیل جلسات متعدد و با بررسی مشکلات رژیم شناسان شاغل در بیمارستانها و بر پایه اساسنامه اهداف اولیه خود را تعیین نمود.

مشکلات شغلی این گروه در ان زمان بسیار زیاد بود، جنگ تحمیلی و مجروحین جنگی بستری در بیمارستانها سهمیه بندی مواد غذائی و تحریم اقتصادی که باعث کمبود وسایل اولیه کار و تدارکاتی گردیده بود و همچنین تعویض مدیریت ها و جایگزینی آنها با افراد ناوارد وظائف شغلی تحصیل کرده گان این گروه را چنان سخت نموده بود که از کار خود پشیمان شده بودند و از رشته تخصصی خود بی زار.

وجود این قبیل مسائل که با شروع کار هیئت مدیره گروه رژیم شناسان همراه بود این انگیزه را ایجاد نمود که تهیه و تدوین "نگاره سازمانی و شرح وظائف متخصصین تغذیه در دپارتمان تغذیه بیمارستانها" در اولویت قرار گیرد که تهیه و در اختیار مراجع ذیربط و کارشناسان تغذیه شاغل در بیمارستانها قرار گرفت.

برگزاری سمیناری در زمینه تغذیه و رژیم درمانی در دانشکده توانبخشی توسط گروه رژیم شناسان در واقع اولین فعالیت علمی-آموزشی انجمن در ابعاد بزرگتر محسوب می گردد که در سالهای بعد گنکره تغذیه جایگزین آن شد که گروه رژیم شناسان نیز همراه با سایر گروههای انجمن درکلیه کنگره های برگزارشده تا کنون فعالیت چشم گیری داشته است.

تهیه اولین کتاب راهنمای رژیم درمانی بر پایه اساسنامه از فعالیت های دیگر گروه رژیم شناسان محسوب می گردد که در سال 1373 به چاپ رسید و بسیار مورد استقبال کارشناسان تغذیه قرار گرفت.

برگزاری کلاسهای بازآموزی برای کارشناسان تغذیه با توجه به نیازی که به علم روز احساس می شد، از فعالیت های دیگر این گروه درآن زمان می باشد.

"کسب مجوز تاسیس دفاتر مشاوره تغذیه و رژیم درمانی" یکی از اساسی ترین کارهای انجام شده توسط این گروه به حساب می آید. نوشتن آیین نامه تاسیس دفاتر مشاوره تغذیه و رژیم درمانی از مواردی است که توسط این گروه انجام گردیده است. پس از کسب  مجوز در سال 1378، تامین خوراک علمی کارشناسان و ارائه آخرین دستاوردهای علمی در زمینه تغذیه و رژیم درمانی از طریق برگزاری دوره های باز آموزی برای کلیه فارغ التحصیلان این رشته چه عضو یا غیر عضو به عنوان یک ضرورت در دستور کار هیئت مدیره گروه رژیم شناسان قرار گرفت و به دوره های بازآموزی توجه خاص شد و با برنامه ریزی دقیق و براساس نیاز کارشناسان و حتی در بعضی موارد مروری بر درسهای قبلی دانشگاهی که بطور مداوم  و چندین بار در سال برگزار می گردد با این نیت که کارشناسان این رشته در دفاتر مشاوره موفق تر عمل نمایند.

بازنگری و تدوین کتاب راهنمای رژیم درمانی که نواقص و کمبودهای کتاب قبلی را نداشت از کارهای مثبت این گروه محسوب می شود که در فروردین 1382 به چاپ رسید.

باید یادآور شد که روزآمد شدن مجدد این کتاب اکنون در دست اقدام است و کارهای اولیه آن انجام گردیده و امید است تا پایان سال 1386 به اتمام رسد.

، فعالیت های دیگر این گروه پیگیری به منظور عقد  قرارداد با سازمان های  بیمه گر نظیر بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی و غیره می باشد که از زمان کسب مجوز دفاتر مشاوره آغاز گردیده و امید است با عضویت کارشناسان این رشته در سازمان نظام پزشکی که خود از دستاوردهای مهم انجمن  محسوب می گردد بتواند در آینده نزدیک عملی گردد. پیگیری تعیین تعرفه  معقول  برای کارشناسان این رشته در دفاتر مشاوره ، با توجه به زمانیکه صرف مشاوره با مراجعه کنندگان و همچنین تلاش در جهت کسب مجوز از سازمان برنامه برای کلاسهای باز آموزی از کارهای در دست اقدام هیئت مدیره می باشد.   

ضمنا یادآور می گردد گروه رژیم شناسان تا امروز به جز برگزاری امتحان برد تخصصی این رشته به کلیه اهداف مندرج در اساسنامه خود دست یافته و در همین جا از هیئت مدیره های انجمن تغذیه و گروه رژیم شناسان در طی سالهای گذشته و همچنین هیئت مدیره گروه کنونی انجمن تشکر بسیار نمود.
 

اهداف و وظايف
 
هدف اساسي گروه رژيم شناسان شناساندن و گسترش دانش تغذيه به ويژه در زمينه رژيم هاي غذايي و حفظ شئون اجتماعي گروه در چهار چوب اهداف انجمن تغذيه ايران طبق ضوابط و مقررات قانوني مي باشد.

وظايف: اهم وظايف گروه براي رسيدن به هدف فوق علاوه بر وظايف مندرج در ماده ‌6 اساسنامه اتا از اين قرار است:

1-  تشكيل كنفرانس، سمينار و برنامه هاي علمي و تبادلات علمي در زمينه هاي رژيم هاي غذايي و ترتيب شركت اعضاء در اينگونه محافل در داخل و خارج كشور.

2-  تشكيل كلاسهاي لازم در مورد تغذيه و رژيم هاي درماني با آخرين اطلاعات علمي و تهية ‌جزوه، مجله و كتابهاي جديد در اين زمينه.

3-  تشكيل كلاسهاي آموزشي و ارائه فيلمهاي آموزشي در زمينه بهداشت و تغذيه جهت كاركناني كه  در بخش تغذيه بيمارستانها انجام وظيفه مي نمايند.

4-  ايجاد تسهيلاتي براي دانشجويان رشتة‌ تغذيه جهت كارآموزي در بيمارستانها و مراكز تغذيه و آشنا سازي آنها با رشتة‌ تحصيلي و حرفه‌ خود.

5-  كوشش براي ارائه و پياده نمودن يك نگاره ‌سازماني هماهنگ و يكسان جهت كادر تغذيه در كليه بيمارستانها.

6-  تهيه و تنظيم كتابچة استاندارد شده از رژيم هاي غذايي مختلف طبق آخرين اطلاعات علمي و مطابق نيازها و آموخته هاي خوراكي جامعه.

7-  پيشنهاد و كوشش در زمينه تهيه و عرضه مواد غذايي مورد نياز بيماران رژيمي از طرق مختلف.

8-  تشكيل كلاسهاي آموزشي دسته جمعي جهت بيماران كه با رژيم هاي درماني يكسان مداوا مي گردند براي آشنا سازي آنها به نوع بيماري و نقش رژيم غذايي در بهبود آنها.

9-  ايجاد زمينه همكاري و هماهنگي در زمينه آموزش و پژوهش و مشاوره اي و درماني بين متخصين فن در مراكز درماني مختلف و مؤسسات علمي و دانشگاهي داخل و خارج كشور.

10-  سعي در معرفي فعاليتهاي گروه به ساير محافل بين المللي از راههاي گوناگون.

11-  كمك به رفع مشكلات تغذيه در جامعه با تشويق متخصصين فن جهت رفتن به نقاط محروم و دور افتاده كشور.

12-  كوشش براي كسب مجور تاسيس دفتر مشاوره تغذيه.

13-  تهيه و تدوين ضوابط احراز تخصص رژيم شناس و صدور مجوز اين تخصص.

 

عضويت و شرايط آن
 
-آن عده از اعضاي انجمن تغذيه ايران (اتا) اعم از اعضاء مؤسس، پيوسته، وابسته، افتخاري و ممتاز كه به عنوان رژيم شناس در مؤسسات درماني و مراكز بهداشتي شاغل مي باشند مي توانند به عضويت گروه در آيند.
-شرايط عضويت در گروه، تابع شرايط كلي عضويت در اتا مي باشد.