همایش پزشکی

نخستین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران

نخستین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران
(حداکثر امتیاز بازآموزی)
۲۶ لغایت ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال مقالات ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
اصفهان - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی (مجموعه گسترش)
تلفن:
۰۳۱۳۶۶۱۶۰۱۶-۷


www.snc2017.ir

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور