رونمایی ازکارت های جدیدعضویت انجمن تغذیه ایران


امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ کارت های جدید انجمن تغذیه ایران پس ازپیگیری های لازم وتهیه دستگاه های مربوط صدور کارت رونمایی گردید.این کارت ها که به صورت دیجیتال صادرمی گردد از لحاظ جنس وطراحی شبیه کارت های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد که برای انجمن تغذیه ایران به صورت اختصاصی صادر گردیده است.
ازاعضاء محترم تقاضا دارد جهت تعویض کارت های عضویت خود در تهران به دفتر انجمن تغذیه ودرشهرستان ها به تاش های استان ها مراجعه ونسبت به تعویض کارت خود اقدام نمایند.


روابط عمومی انجمن تغذیه ایران(اتا)

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور