همایش پزشکی

همایش مکمل ها و گیاهان دارویی-۲۷ لغایت ۲۹ دی ماه سال جاری - سالن بیمارستان میلاد

همایش مکمل ها و گیاهان دارویی-۲۷ لغایت ۲۹ دی ماه سال جاری
مکان: سالن بیمارستان میلاد

طبق پیگیری های انجام شده با انجمن علمی داروسازان ایران امتیاز بازآموزی برای تغذیه دانان درنظرگرفته شد ه است.

جهت ثبت نام مشمولین از تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۶ با شماره تلفن ٠٢١٢٦٢٠٩٣٥٨تماس حاصل نمایند.

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور