انتصاب دکتر جلال الدین میرزای رزاز به عنوان دادیار انتظامی سازمان نظام پزشکی

جناب آقای دکتر ایرج فاضل
رئیس کل سازمان نظام پزشکی
به موجب حکمی جناب آقای دکتر جلال الدین میرزای رزاز را به عنوان دادیار انتظامی سازمان نظام پزشکی منصوب کرد

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور