همایش پزشکی

دومین دوره رسمی آشنایی با دستگاه های لاغری برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی انجمن تغذیه ایران، دومین دوره رسمی آشنایی با دستگاه های کمک لاغری موضعی درتاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۰ در دانشکده پزشکی شهید بهشتی واقع در بزرگراه چمران، بلواردانشجو، خیابان کودکیار برگزار می شود.

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور