دومین دوره رسمی آشنایی با دستگاه های لاغری برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی انجمن تغذیه ایران، دومین دوره رسمی آشنایی با دستگاه های کمک لاغری موضعی درتاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۰ در دانشکده پزشکی شهید بهشتی واقع در بزرگراه چمران، بلواردانشجو، خیابان کودکیار برگزار می شود.

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور