همایش پزشکی

جناب آقای دکتر حسین ایمانی عضو هیئت مدیره ی انجمن تغذیه ایران

خبر درگذشت جانگذار مادر گرامیتان باعث تاسف و تاثر عمیق اینجانب و سایر همکاران انجمن تغذیه ایران گردیده است. بدین وسیله مراتب اندوه و تالم خودرا اعلام نموده و از درگاه خداوند منان رحمت و غفران الهی و علو درجات برای آن مرحومه ی تازه سفرکرده و صبر جمیل برای خانواده ی محترمتان مسئلت می نمایم.

از طرف ریاست و اعضای هیئت
مدیره‌ی انجمن تغذیه ایران  

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور