همایش پزشکی

درخواست علمي شدن انجمن تغذیه ایران جهت حفظ انسجام فعاليت هاي علمي و پژوهشي در حوزه تغذيه

دکتر رزاز رئيس انجمن تغذيه ايران طي ارسال نامه اي به جناب آقاي دکتر لاريجاني معاون محترم آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهان تغيير انجمن فعلي تغذيه ايران به « انجمن علمي تغذيه ايران» به جهت ضرورت حفظ انسجام و يک پارچگي فعاليت هاي علمي و پژوهشي شدند.

گروه هاي تحت پوشش پيشنهادي براي اين انجمن علمي در نامه پيوست شده ذکر شده است.

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور