همایش پزشکی

ثبت انجمن تغذیه ایران در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در تاریخ ۹۵/۶/۲۸ نام انجمن تغذیه ایران در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به شماره ثبت ۳۰۳۴  و شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۰۴۹۳۱ به ثبت رسید.

 

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور