همایش پزشکی

استخدام کارشناسان بهداشت به جای کارشناسان تغذیه در طرح تحول سلامت، تکذیب شد!

دکتر زهرا عبدالهی، مدیر دفتر بهبود تغذیه‌ی جامعه، به‌کارگیری کارشناسان بهداشت عمومی با گذراندن یک دوره‌ی چهار ماهه به جای کارشناسان تغذیه را تکذیب کردند.

دکتر عبدالهی با ذکر این نکته که در طرح تحول سلامت، در حوزه‌ی بهداشت، کارشناسان تغذیه به عنوان افراد متخصص و فنی، با گذراندن حداقل چهار سال در رشته‌ی علوم تغذیه با استفاده از دانش و تخصص خود به جهت مدیریت تغذیه جامعه و مشاوره تغذیه استخدام می‌شوند، خاطرنشان کردند که بدون شک هیچ فرد دیگری نمی‌تواند در طرح تحول سلامت به جای کارشناسان تغذیه انجام وظیفه نماید.

دفتر بهبود تغذیه هم راستا با نظرات و تصمیمات ریاست محترم مرکز مدیریت شبکه، اعلام نمود که به هیچ انجمن یا گروهی اجازه‌ی به کار گرفتن به جای کارشناسان تغذیه را نخواهد داد.

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور