اخبار

برگزاری لیگ بزرگ لاغری

اخبار افزایش ۴ /۴ برابری ظرفیت اشتغال کارشناسان تغذیه کارگاه یک روزه مهارت های سخنرانی مؤثر – دکتر آرش رشیدی کارگاه یک روزه مهارت های

ادامه »

برگزاری دو کارگاه "تفسیر نتایج آزمایشگاهی" و ‌"رژیم درمانی در بیماری دیابت"

برگزاری کارگاه ۱ روزه تفسیر نتایج آزمایشگاهی توسط  دکتر زهرا شریعت پناهی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارگاه ۱ روزه رژیم درمانی در بیماری دیابت توسط دکتر حسین ایمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور