همایش پزشکی

تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز عالی پزشکی فیفا (ایفمارک) و انجمن تغذیه ایران (اتا)

در راستای ارتقای همکاری های علمی آموزشی ، پژوهشی و کسب تجربیات عملی تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز عالی پزشکی فیفا (ایفمارک) و انجمن تغذیه ایران (اتا) به امضای رئیس ایفمارک و رئیس اتا رسید.

این تفاهم نامه در دو حوزه علوم تغذیه و ورزش با تاکید بر فوتبال منعقد شد.

همکاری فی مابین در قالب ایجاد کارگروه های چند نخصصی مشترک به منظور امکان سنجی ، تعریف و اجرای پروژه های مختلف در جهت ارتقا علمی ، آموزشی، پژوهشی و کسب تجربیات علمی و برگزاری همایش ها ، سمینارها و کارگاه های تخصصی مشترک از مفاد این تفاهم نامه است.

در مراسم انعقاد این تفاهم نامه که در محل مرکز عالی پزشکی فیفا (ایفمارک) برگزار شد سرکار خانم دکتر هراتیان رئیس ایفمارک ، جناب آقای دکتر رزاز رئیس انجمن تغذیه ایران (اتا) ، جناب آقای ایروانی رئیس بورد تغذیه ایفمارک و جناب آقای عسجدی دبیر اجرایی گروه تغذیه ایفمارک حضور داشتند.

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور