همایش پزشکی

تصویب الزام قانون آموزش مداوم برای تمامی رشته های دارای پروانه مطب

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور