تصویب الزام قانون آموزش مداوم برای تمامی رشته های دارای پروانه مطب

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور