همایش پزشکی

تریبون بحث غذا و تغذیه - یادمان دکتر حسین قاسمی - ۲۹ خرداد ۱۳۹۷


تریبون بحث غذا و تغذیه
یادمان دکتر حسین قاسمی
زمان:۲۹ خرداد ۱۳۹۷
مکان: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور