همایش پزشکی

تاش البرز متولدشد

ساعت ۹ صبح امروز سالن همایش های نظام پزشکی کرج باحضورخانم عباسي مسول واحد تغذيه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز وجمعی از کاندیداها میزبان جناب آقای  دکترمیرزای رزاز رئیس انجمن تغذیه ایران وخانم برلیانت بزرگمهرمسوول روابط عمومی انجمن تغذیه ایران بود.

ابتداآقای دکتررزاز پیرامون انجمن اتا وفعالیت های انجام شده و روند پیگیری های مستمرانجمن صحبت کردند وافراد حاضر در جلسه  هم نظرات و سوالات خود را مطرح نمودند.خانم بزرگمهرهم درباره روندبرگزاری انتخابات و شرایط کاندیداهاصحبت کردند.

سپس کاندیداها به معرفی خودوسوابق کاری خود پرداختند

ودر انتهارای گیری انجام گرفت و منتخبین به ترتیب اولویت آراء به شرح ذیل اعلام شدند:

خانم فرزانه باقرزاده

خانم مریم شعبانی

خانم زهرا احدی

خانم سهیلا عسگری اطاقوری

خانم منا سادات شجاعی زاده

خانم مرجان بهزادی مقدم

خانم نسترن مهران

علی البدل

خانم فاطمه جراحی

خانم سارا منصوری

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور