همایش پزشکی

برای اولین بار در ایران به همت انجمن تغذیه و انتشارات پارسیان

شما گرامیان می توانید در صورت عضویت در انجمن تغذیه ایران با واریز مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان به شماره کارت ۷۳۲۶-۶۲۲۴-۳۳۷۷-۶۱۰۴ بانک ملت به نام سعید عابدینی و ارسال تصویر فیش واریزی برای ما، کتاب خود را دریافت نمائید.

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور