برای اولین بار در ایران به همت انجمن تغذیه و انتشارات پارسیان

شما گرامیان می توانید در صورت عضویت در انجمن تغذیه ایران با واریز مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان به شماره کارت ۷۳۲۶-۶۲۲۴-۳۳۷۷-۶۱۰۴ بانک ملت به نام سعید عابدینی و ارسال تصویر فیش واریزی برای ما، کتاب خود را دریافت نمائید.

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور