همایش پزشکی

انتخابات تاش لرستان با حضور رئیس انجمن تغذیه ایران برگزار شد

در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ، انتخابات تاش (تشکیلات انجمن شهرستان ها) لرستان ، با حضور جناب آقای دکتر رزاز ، رئیس انجمن تغذیه ایران ، برگزار شد.

در این انتخابات ۴۴ نفر از اعضای انجمن تغذیه حضور داشتند و بعد از سخنرانی آقای دکتر فلاحی ، ریاست محترم تاش لرستان ، و سپس سخنرانی دکتر رزاز ، جلسه ی پرسش و پاسخ با کارشناسان و دانشجویان تغذیه برگزار گردید که دکتر رزاز پاسخگوی پرسش های مطرح شده بودند و اقدامات اتا در زمینه های مرتبط را شرح دادند.

در آخر انتخابات هیئت مدیره تاش لرستان برگزار گردید و اعضا هیئت مدیره به ترتیب زیر انتخاب شدند:

دکتر ابراهیم فلاحی ................................ عضو اصلی
دکتر عزت اله فاضلی مقدم...................... عضو اصلی
سجاد روستا.............................................. عضو اصلی
سعید صالحی............................................ عضو اصلی
دکتر مهناز مردانی .................................. عضو اصلی
نگار سیاه پوش ....................................... عضو اصلی
محمود مردانی......................................... عضو اصلی
فریبا مومنی............................................. بازرس
کیادخت شریفی...................................... علی البدل هیئت مدیره
فاطمه قاسمی.......................................... بازرس علی البدل

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور