همایش پزشکی

"اطلاعیه انجمن تغذیه ایران در خصوص برنامه تلویزیونی لیگ لاغری"

احتراما با توجه به برگزاری آخرین جلسه بررسی راه کارهای قانونی  در خصوص لیگ لاغری با حضور هیئت مدیره محترم انجمن تغذیه ایران، روسا و نمایندگان تاش ها ، مدیر محترم دفتر حقوقی انجمن تغذیه، و دیگر فعالان صنفی تغذیه از یک سو و  عوامل محترم برنامه ی لیگ لاغری ، از سوی دیگر موارد زیر به اطلاع می رسد:

تایید مجددقرار داد همکاری لیگ با انجمن که از قبل توسط دفتر حقوقی انجمن تایید شده بودو طی آن دو درصد از در آمد حاصل ازاین همکاری مستقیما به حساب رسمی انجمن واریز می گردد.

اصلاح قرار داد همکاری اعضاء با لیگ (پیشنهادی مجری ) – دفتر حقوقی انجمن با برگزاری جلسات فشرده کارشناسی نهایتا موفق شد کلیه نکات مورد نظر انجمن و اعضاء محترم رادر خصوص قرار داد پیشنهادی لیگ را که از قبل و نیز  در جلسه کارشناسی عمومی ارائه گردیده بود را لحاظ و مورد نظر قرار داده و قرار داد مذکور را با در نظر گرفتن همه نکات نهایی و تایید نماید.

اخذ وثیقه ملکی از مجری طرح – با پیگیری های فراوان هیئت مدیره محترم انجمن و نیز زحمات فراوان دفتر حقوقی انجمن تغدیه موفق به اخذ وثیقه ملکی در برابر وجوهی که همکاران محترم به مجری لیگ پرداخت می نمایند گردد که در پایان برنامه ملک مورد نظر پس از برگرداندن وجوه دریافتی مجددا به نام وثیقه گذار بر می گردد.

همچنین جهت رعایت حقوق همکاران شرکت کننده در طرح تغییراتی در نحوه مشارکت همکاران بسته به نوع همکاریشان به شرح زیر اعمال گردید:

الف: مدیران استانی(مناطقی) که علاوه برارائه خدمات مشاوره به متقاضیان لیگ بهترشو که سرپرستی امور محوله به کارشناسان وارائه گزارشات عملکرد منطقه خود را در برنامه های تلویزیونی ارائه می نمایند.

ب:کارشناسان دارای مراکز مشاوره،خدمات مشاوره به متقاضیان مسابقه لیگ لاغری بهترشو را درمراکز خود ارائه می دهند.

ج: کارشناسان بدون مراکزمشاوره:خدمات مشاوره به متقاضیان مسابقه لیگ لاغری بهترشو در سازمان ها،مدارس،شرکت ها،باشگاه های ورزشی و... ارائه میدهند.

د: کارشناسان فعال درمراکز عمومی درمانی،مانند درمانگاه ها وبیمارستان ها،......که خدمات مشاوره به متقاضیان لیگ لاغری بهترشورا ارائه میدهند.

درنهایت جزئیات اقدام به ثبت نام جهت حضور درمسابقه لیگ یادشده درفازیکم،در فراخوان انجمن که به زودی منتشر خواهد شدوقابل رویت می باشد به سمع و نظر عزیزان خواهد رسید.

همچنین انجمن تغذیه ایران در خصوص مبلغ یک میلیون تومان وجهی که قرار بود توسط انجمن به عنوان وثیقه اخذ گردد، تصمیم گرفت به منظور مشارکت حد اکثری اعضاء محترم در لیگ تا اطلاع ثانوی از دریافت این وثیقه خودداری نماید.                         

با احترام
روابط عمومی انجمن تغذیه ایران

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور