نخستین--کنگره-بین-المللی-تغذیه-ورزشی-ایران---گیف

اخبار

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور

۲۲۰۷۳۱۶۵

۲۲۰۷۳۱۶۶

info@ata-nut.org